Oferta - Szymon Rybakowski Firma Usługowo Handlowa

 • Roboty ziemne

 • Wyburzenia i rozbiórki

 • Wykopy pod fundamenty

 • Wykopy pod przyłącza

 • Karczowanie terenu

 • Melioracja i drenaż

 • Niwelacja terenu

 • Kopanie rowów melioracyjnych

 • Budowa wałów przeciwpowodziowych

 • Transport kruszyw

 • Transport gruzu

 • Transport materiałów sypkich

 • Doradztwo